(+31) 46 437 1885 | Bony Farma Health Products

Filosofie

Bony Farma Bird Products is een bedrijf dat sedert jaren gespecialiseerd is in het vervaardigen van aanvullende diervoeder voor sier-, kooi- en volièrevogels. De producten richtten zich oorspronkelijk op de ondersteuning van post- en sierduiven, maar hebben de afgelopen 10 jaar hun weg ook gevonden bij de houders van  sier-, kooi- en volièrevogels.

Indien vogels ziek zijn is het vanzelfsprekend dat getracht wordt de dieren middels medicatie zo snel mogelijk van hun belagers te verlossen. Ook de ondersteuning van de algemene weerstand is na ziekte van het grootste belang. Maar veel belangrijker is het eigenlijk om de algemene weerstand van de dieren zodanig te ondersteunen dat de kans kleiner wordt dat de vogels ten prooi vallen aan de zietekiemen die hen belagen. Door het gebruik van de ondersteunende Bony Farma Bird Products wordt hierbij een bijdrage aangeleverd.