(+31) 46 437 1885 | Bony Farma Health Products

Filosofie

In de loop der jaren heeft de (dier)geneeskunde zich vooral gericht op het genezen van ziekte. Daartoe worden (dieren)artsen opgeleid. Veel minder aandacht is er voor de preventieve gezondheidszorg. Dus voor het voorkomen van ziekten. Maar dat niet alleen. Zodra een arts de patiënt heeft behandeld voor de ziekte waarvoor hij of zij geconsulteerd werd, mag deze patiënt het doorgaans verder zelf doen. Erg veel aandacht aan de begeleiding van het herstelproces, kortom de gezondheidsbegeleiding is er in de praktijk doorgaans niet. Dit is een gemiste kans. Immers als de gezondheid van de patiënten geoptimaliseerd wordt, is de kans op terugval veel kleiner.

Bonyfarma heeft zich ten doel gesteld om eerlijke voedingssupplementen te vervaardigen die aan deze behoefte een bijdrage kunnen leveren. In de loop der jaren is binnen Bonyfarma een heel scala aan supplementen ontwikkeld om juist dit doel te dienen.

De inzichten nemen toe dat pro-actief handelen in deze tijd noodzakelijk is. De kwaliteit van voedingsmiddelen neemt af doordat de gehaltes aan vitamines, mineralen en andere bio-actieve stoffen teruglopen. Hierdoor kunnen sub-optimale condities ontstaan. Deze relatieve tekorten kunnen aanleiding geven tot (zich langzaam ontwikkelende) gezondheidsklachten en obesitas (vetzucht). Dit soort klachten wordt door de meeste artsen bestreden met medicijnen die vaak langdurig, zo niet levenslang, verstrekt moeten worden. Preventieve gezondheidszorg kan een bijdrage leveren aan de preventie van dit soort klachten. Dit geldt zowel voor mens als dier.

Praktijk ervaring wijst uit dat verschillende supplementen na verloop van enige tijd zorgen voor actievere dieren die beter in de vacht komen te zitten en meer levenslust gaan vertonen.