(+31) 46 437 1885 | Bony Farma Health Products

Schema's

Géén spoorboekje

De aanhoudende vraag naar een schema dat inzicht geeft in de natuurlijke begeleiding van de duivensport, heeft destijds geresulteerd in het ‘Bony-Systeem’. Wij zijn en blijven echter van mening dat schema’s slechts dienen als uitgangspunt voor de individuele liefhebber en niet als een spoorboekje dat men blindelings moet volgen. Ieder hok is anders; dat moet men nooit uit het oog verliezen. Een goede medische begeleiding van de duivensport moet bestaan uit maatwerk, aangepast aan de omstandigheden van het individuele (top)hok. Om een indruk te geven van de mogelijkheden is in de catalogus een basisschema gegeven dat aangepast kan worden naar de individuele hokomstandigheden.

 

Klik op onderstaande afbeeldig voor de schema's.

 Schema